פרל
נצח ישראל 26 ת"א

           


  

  

  

  

קצת היסטוריה