פרל
מרכז פרל סאדאב אזור

           


  

  

  

  

קצת היסטוריה