• בדיקת זכויות הקרקע, הזכויות המוניציפאליות, היתכנות תכנונית וכלכלית והצעת גמול הניתנת בפרויקט.
 • הצגת אדרלי HOME הבעלים, מנהלי הפרויקטים והסבר מקיף לגבי עקרי התהליך.
 • סיור משותף בפרויקט/מתחם וסביבתו, תוך בדיקה ראשונית של התכנות וחלופות לביצוע. סיור זה מהווה גם כמפגש היכרות עם בעלי הדירות. הסבר מלא על התהליך ומענה על-כל שאלות הדיירים.
 • גיבוש החלטת והסכמת הדיירים להיכנס לתהליך בדיקה עמוקה של הפרויקט והיתכנותו.
 • ביצוע בדיקות הנדסיות יסודיות, בדיקות משפטיות, בדיקות כלכליות ובדיקות תכנוניות. בניית הצעה לדיירים הכולל תכנון, מפרט טכני, תכנית ביצוע ולוחות זמנים.
 • מסירת המידע לדיירים והסבר על התכנית בצורה נרחבת המפרטת לכל דייר על הפרויקט באופן כללי והסבר על ההרחבות והיתרונות המעניקה " Perel group, כמו-גם לכל נכס, באופן מפורט על הבניין והדירות בפינוי בינוי הוספת קומות ויחידות דיור חדשות ועוד…
 • שלב התקשרות עם בעלי הזכויות
 • בחירת נציגות לדיירי הבניין והצגת / בחירת עו"ד לייצוג הדיירים
 • הכנת הסכם מפורט בין הדיירים לבין Perel group הכולל מפרט טכני, ערבויות, לוח זמנים מפורט, זכויות במעבר, תקבול מדויק ועוד…
 • תהליך הכנת והגשת תכניות לרשות המקומית עד לקבלת היתר בנייה.
 • הכנת תכניות ע"י בעלי מקצוע הטובים והמנוסים ביותר. הגשת התכנית לרשות המקומית וקבלת נוסח לפרסום לפניי דיון בוועדה המקומית.
 • דיון בוועדה המקומית ואישור הפרויקט.
 • הכנת תכניות עבודה מפורטות וקבלת היתר בנייה.
 • שלב הביצוע מתחיל מיד עם קבלת היתרי הבנייה ובהתאם ללוחות הזמנים המוסכמים.
 • מינוי מפקח צמוד לבנייה להבטחת איכות הבנייה תוך התחשבות מרבית בדיירים.
 • תכלול כל העזרה באכלוס הזמני, ביצוע כל עבודות ההריסה, מעבר לשלב הבנייה, הבינוי והפיתוח הסביבתי.
 • מסירת הדירות, שלב הבדק וסיום כלל עבודות הבנייה לשביעות רצון הדיירים .